общ земеделски професионален съюз в българия

общ земеделски професионален съюз в българия

петък, 15 януари 2016 г.

"ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА" ОТНОВО ЩЕ ИЗЛИЗА!

По предложение на председателя на ОЗПСБ г-н Велико Златанов,
УС на сдружението взе решение да бъде възстановен сайта "в-к ЗЕМЕДЕЛСКА ЗАЩИТА" като орган на ОБЩИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ.
До провеждане на Общо събрание на ОЗПСБ, сайтът ще действа като информационна платформа и ще има ограничени функции.
 
УС на ОЗПСБ